Close

LOGIN

Close

Register

Close

Lost Password

Nogomet i ozljede

Pod utjecajem nogometne groznice, možda ste se upitali ima li to ludilo kakav učinak na zdravlje. Zdrav razum govori da ga mora biti. U ovom članku ćemo vas upoznati s istraživanjima u kojima se procjenjuje utjecaj nogometa na zdravlje nogometaša, sudaca i navijača.

Nogometaši
Na Svjetskom nogometnom prvenstvu 1994. godine provedeno je istraživanje sa svrhom procjene zdravstvenih rizika profesionalnih nogometaša tijekom natjecateljskih međunarodnih utakmica te su praćeni najčešći uzroci ozljeda. Analizirane su snimke 44 od 52 utakmice odigrane na Svjetskom nogometnom prvenstvu iz 1994. godine odigranom u USA. Tijekom svake utakmice je bilježeno nekoliko značajnih varijabli – broj prekršaja, ozljeda, liječenja, vremena kad se incident dogodio, identiteta igrača koji je liječen ili ozlijeđen te mehanizmi ozljeda. Dodatne informacije o ozljedama igrača dobivene su iz napisa u medijima. Ustanovljeno je kako je svega 29% ozljeda nastupilo za vrijeme prijestupa, a 71% kada sudac nije svirao prekršaj. Igrači obrane su imali veći rizik ozljede od ostalih. 15% svih ozljeda procijenjeno je barem srednje teškima i zbog njih je igrač propustio igrati u bar jednoj utakmici. Učestalost srednje teških ozljeda bila je 1026 ozljeda na odigranih 100 000 sati. Zaključak je ovog istraživanja kako se većina ozljeda u međunarodnim nogometnim utakmicama ne dogodi onda kada sudac prizna prijestup. U tim, nepriznatim, slučajevima 50% ozljeda nastaje zbog izravnog kontakta dvaju igrača. Takav je ishod ovog istraživanja zabrinjavajući, čime bi se trebale pozabaviti sudačke organizacije.

Ozljede u engleskoj nogometnoj ligi
Praćenje uzroka ozljeda u engleskoj nogometnoj ligi u četverogodišnjem periodu, od 1994 – 1997. također je dalo zanimljive rezultate. Podaci o ozljedama profesionalnih i mladih igrača dobiveni su od fizioterapeuta, a odnosili su se na vrstu ozljede, mjesto i vrijeme kad je zadobivena, koji tip aktivnosti se provodio i vanjski utjecaji na igrače u to vrijeme. Rezultati obrade svih podataka pokazali su kako se 67% svih ozljeda dogodilo za vrijeme natjecateljskih utakmica. Ukupna učestalost ozljeda bila je 8.5 ozljeda na 1 000 odigranih sati nogometa gdje je učestalost ozljeda za vrijeme natjecanja (27.5) bila značajno viša nego za vrijeme treninga (3.5). Učestalost ozljeda mladih igrača povećavala se u drugom dijelu sezone, dok se kod profesionalnih tada smanjivala. Značajno veći broj ozljeda događao se tijekom zadnjih 15 minuta u oba poluvremena. Najčešće ozljede nastale su kao posljedica udarca (41%) i uvrtanja zglobova (20%), a najčešći tipovi ozljeda bili su istegnuće mišića, iščašenje zgloba i nagnječenja mekih tkiva. Bedro (23%), članci nogu (17%), koljeno (14%) i potkoljenica (13%) bili su najčešća mjesta ozljeda sa značajno većim brojem oštećenja na dominantnoj strani tijela. Ponovne ozljede su se događale u 22% slučajeva. Svega 12% ozljeda dogodilo se kad je sudac procijenio da su povrijeđena nogometna pravila, iako ih se 41% dogodilo u izravnom kontaktu dvaju igrača. Autori istraživanja zaključuju kako se ozljede u nogometu događaju 1 000 puta češće nego tijekom rada u industrijskim poslovima koji se označavaju kao visoko rizični. Osobito visoka učestalost istegnuća mišića može ukazivati na nedostatke u treningu i postupcima zagrijavanja i hlađenja, isto kao i nedostatno praćenje fizičkog stanja igrača. Povećanje učestalosti ozljeda kod mladih igrača krajem sezone ukazuje na važnost kontroliranja njihova izlaganja visokim razinama kompeticije.

Nogometni suci
Grčki istraživači su procjenjivali zdravlje, morfološki i funkcionalni profil svojih nogometnih sudaca. U istraživanje su uključili 188 muškaraca, sudaca u četiri grčke nogometne lige – A, B, C i D. U svrhu istraživanja upotrijebili su standardne kliničko-instrumentalne i antropometrijske metode za procjenu vida, fizičke kondicije i mentalnih sposobnosti.
Rezultati su bili sljedeći: srednja dob nogometnih sudaca uključenih u istraživanje bila je 36.3+/-4.5 godina. Srednja tjelesna težina: 81.6+/-7.8 kg, srednja tjelesna visina: 177.4+/-5.7 cm, a indeks tjelesne mase 25.9+/-2.1 kg/m2. 64% ih je imalo prekomjernu tjelesnu masu. Kod 27.2% je krvni talk u mirovanju bio iznad normalnih granica za dob. Među njima je bilo 41.5% aktivnih pušača i 17% bivših pušača. Oštećenja vida i razlikovanja boja nađeni su u 2.4% sudaca. U usporedbi s međunarodnim standardima rezultati testova fizičke kondicije ovih sudaca bili su zadovoljavajući. Fizička kondicija je bila bolja u sudaca iz A i B nego kod onih iz C i D skupine. Prosječni kvocijent inteligencije bio im je 112.5+/-11.1. istraživači su zaključili kako je prosječni grčki nogometni sudac uglavnom zdrav, mlad ili sredovječan muškarac, uglavnom prekomjerne tjelesne mase i funkcionalno dobrih testova te su suci iz A i B skupine u boljoj kondiciji i zdravlju nego oni iz C i D.

Navijači
Poznato je kako se zbog navijanja gubi glas, živci, dobije pokoji infarkt srca i ponekad ubije žena. No, kako nogometno prvenstvo djeluje na ukupno zdravlje zajednice?
Francuski su istraživači tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva iz 1998. pokušali utvrditi učinke nogometnog ludila na zdravlje cjelokupne društvene zajednice. U nizu medicinskih centara u Francuskoj prije, za vrijeme i nakon Svjetskog nogometnog prvenstva održanog od 10. lipnja do 12. srpnja 1998. proveli su elektronsko skupljanje podataka o bolestima. Pratila se učestalost zaraznih bolesti, bolesti uzrokovanih vanjskim utjecajima i socijalnih bolesti koje nastaju kao posljedica masovnih okupljanja. Namjera je bila usporediti bolesti za vrijeme nogometnog prvenstva s onima prije i poslije njega, a elektronsko praćenje se provodilo u 60 bolnica, kod 553 liječnika opće prakse, 19 privatnih centara hitne pomoći, u 4 javnozdravstvene ustanove i medicinskom centru aerodroma. Nakon obrade svih elektronskih podataka objavljeno je kako su liječnici u svim navedenim ustanovama tijekom 66 dana istraživanja prijavili ukupno 558 829 posjeta pacijenata. Usporedbom perioda prije i nakon prvenstva s periodom za vrijeme prvenstva, zaključeno je kako nije bilo značajne razlike u pobolu te da Svjetsko nogometno prvenstvo nije imalo epidemiološki utjecaj na opće zdravlje zajednice.

Za razliku od zdravlja općeg stanovništva, na stadionu se često događaju različiti incidenti, ozljede, bacaju različiti plinovi razdražljivci, konzumira alkohol. Događaju se, nažalost, i velike katastrofe, kao ona na Hillsborough stadionu u Engleskoj kada je poginulo 96 ljudi. Kod mnogih navijača, policajaca i ostalih prisutnih dijagnosticiran je tada posttraumatski stresni sindrom.