Close

LOGIN

Close

Register

Close

Lost Password

Sjedeće podizanje na spravi

Noge - sjedeće podizanje na spravi

Opis vježbe
Sjedite na spravu za dizanje na prste i stavite nožne prste na donju poprečnu šipku. Zaglavite koljena ispod jastučića na gornjoj popriječnoj šipki, tako da se oni oslanjaju na donji dio vaših kvadricepsa. Polako spustite pete što je moguće niže.

Podižite se na prste, sve dok se listovi sasvim ne napregnu. Zadržite u gornjem položaju, a zatim lagano spustite uteg u početni položaj. Pokušajte se ne ljuljati naprijed-nazad, već da radite listovima ravnomjerno i ritmički.