Korisnici interneta u Hrvatskoj

eMuškarac

eMuškarac

Online magazin za modernog muškarca

Novi podaci o korištenju Interneta pokazuju da smo konačno prešli granicu od 50 posto korisnika u populaciji starijoj od 15 godina. U odnosu na prošlu godinu došlo je do manjeg rasta, pa sada imamo 53% korisnika ovog medija – što je približno oko 1,850.000 osoba.

U Europskim relacijama sada smo na istoj razini kao Italija ili Poljska. Ali još uvijek dosta slabiji od, na primjer, Češke ili Mađarske (svaka ima po 59% korisnika Interneta) ili pak od Slovačke i Slovenije (svaka s po 65% korisnika).

Po udjelu korisnika Interneta više nije prvi Zagreb s okolicom (56%) već je tu sada Dalmacija (60%) i Istra s Primorjem (67%). U gradovima preko 100 tisuća stanovnika imamo 68% korisnika. Muškarci su u sve većoj prednosti pred ženama (58:49%). Oko 80% fakultetski obrazovanih koristi Internet. Po dobnoj strukturi najviše korisnika je kod mladih od 15 do 24 godine – 90%, a najmanje kod starijih od 65 godina – svega 9%.

Našim “internautima” Internet postaje gotovo jednako važan sastavni dio svakodnevnog života kao i televizija koja je do sada svima bila neprikosnoveno prvi masovni medij.

Kada biste morali odabrati, čega bi se radije odrekli: televizije ili Interneta?
Interneta 48%
Televizije 46%
Ne zna 6%

Kada je u pitanju Internet najviše bi ga se odrekli u sjevernoj Hrvatskoj (64%) a televizije bi se najviše odrekli u Zagrebu i Dalmaciji (po 53%). Mladi bi se najmanje odrekli Interneta (u dobnoj skupini od 15 do 24 godine odreklo bi se tek između 22 i 33%). Među važnijim oblicima korištenja Interneta danas su i društvene mreže i to za preko 40 posto korisnika u Hrvatskoj.

Jesu li društvene mreže važne za vas?
Nevažne su 31%
Donekle nevažne 8%
Niti važne ni nevažne 19%
Donekle važne 19%
Važne su 23%

Važnost društvenih mreža najviše je istaknuta kod korisnika u Zagrebu (72%) ali iznenađujuće je niska u Istri s Primorjem (oko 34%), također, nešto ju više ističu mladi i žene.

Izvor: gfk.hr