Football (američki nogomet) pravila

eMuškarac

eMuškarac

Online magazin za modernog muškarca

Sport je ime dobio po veličini same lopte, tj. 1 foot (1 stopa), pa se stoga naziva football, ali je kod nas Europi u mnogo slučajeva krivo preveden kao nogomet. Cilj igre je prenijeti loptu prema završnoj zoni protivničkog tima i tako osvojiti bodove. Lopta se prenosi tako što se nosi uza sebe ili bacanjem i dodavanjem od jednog do drugog člana vlastitog tima. Bodovi se mogu osvojiti na različite načine, uključujući prenošenje lopte preko gol-linije, bacanjem lopte igraču koji je prešao gol-liniju ili šutiranjem kroz vratnice gola.

Pravila

Svaki tim ima na raspolaganju 54 igrača od kojih za jednu utakmicu može prijaviti 45, a na samom terenu svaka ekipa broji po 11 igrača. Tim koji ima loptu u posjedu predstavlja napad (offense) i njihov je cilj da trčanjem (rushing) ili dodavanjem (passing) unesu loptu u protivničku end zonu ili da šutiraju loptu između dviju vratnica, tj. da zabiju gol. Ako iz četiri pokušaja napad ne uspije priječi 10 jardi on gubi posjed lopte. Drugi tim, odnosno obrana nastoji zaustaviti napadački tim i natjerati ga da im prepusti posjed lopte. Kada napadački tim postigne pogodak ili izgubi loptu, uloge se mijenjaju.

Utakmica počinje izvođenjem početnog udarca. Lopta se postavlja na specijalno postolje (kicking tee) na liniju koja označava 30 jardi polovine terena obrambene ekipe, a određeni igrač iz obrambene ekipe (kicker) je šutira što dublje u polovinu protivnika. Određeni igrač iz specijalnog tima napadačke ekipe (kick return man) pokušava uhvatiti loptu i trčanjem osvojiti čim više jardi. Mjesto na kome je ovaj igrač zaustavljen je mjesto s koga napadačka ekipa započinje svoj napad (drive).

Svaka akcija počinje izvođenjem takozvanog snapa. Na početnoj liniji napada, koja predstavlja mjesto na terenu na kome je završena prethodna akcija i počinje naredna, vođa navale glasno šifrirano najavljuje varijantu sljedeće akcije i igrač ispred njega, centar, dodaje mu loptu kroz noge, a onda ju vođa navale može baciti, uručiti ili sam trčati s njom.

Osvajanje prostora

Postoje dva načina za osvajanje prostora. Prvi način je probijanje (run). Vođa navale (quarterback) uručuje loptu probijaču (running back, half back) koji pokušava trčanjem s loptom u rukama osvojiti što više jardi. Drugi, a ujedno i najčešći način za osvajanje prostora je dodavanje (pass). U najvećem broju slučajeva dodavanje izvodi vođa navale, mada dodavanje može izvesti i bilo koji drugi igrač, obično u cilju zbunjivanja protivničke obrane. Tako da dodavanje može izvršiti bilo koji igrač napadačke ekipe sve dok se mjesto s koga se izvodi dodavanje nalazi iza linije s koje je počeo napad. Igrač koji uhvati dodavanje ima pravo da dalje osvaja prostor trčanjem dok ga ne zaustavi protivnička obrana. Dodavanje je dosta rizičnije od probijanja jer lako može doći do presijecanja (interception), ali se uspješnim dodavanjem lakše osvaja veći broj jardi nego probijanjem.

U obrani s druge strane je obaranje (tackle) način zaustavljanja protivničkog napada i on predstavlja hvatanje i obaranje protivničkog igrača koji nosi loptu. Igrač je oboren kada barem jednim koljenom dodirne tlo i akcija se tada prekida. Akcija se prekida i u slučaju kada igrač koji nosi loptu izađe van terena.

Napad loptu može izgubiti na tri načina, a to su:

 • ako u 4 pokušaja (downa) ne prođu 10 ili više jardi
 • živa lopta (fumble) – Ako igrač napadačke ekipe ispusti loptu ili mu ona bude izbijena iz ruku prije nego što barem jednim koljenom ne dotakne tlo, vrijedi pravilo žive lopte (fumble) i tada posjed lopte dobiva ona ekipa koja prva dođe do nje. Bilo koji igrač na terenu iz obje ekipe može uhvatiti živu loptu i nastaviti trčati s njom dok ga netko ne zaustavi.
 • presječena lopta (interception) – Dobrom igrom obrana može doći do lopte presijecanjem protivničkog dodavanja. U tom slučaju obrambeni igrač koji je presjekao loptu može njome trčati i osvajati prostor dok ga netko iz protivničke ekipe ne obori na tlo.

Postave

Napad
Kada je ekipa u posjedu lopte na terenu se nalazi njena napadačka postava (offense). Od jedanaest igrača na terenu samo njih petorica imaju pravo da budu u kontaktu s loptom, a to su: vođa navale (quarterback), krilni hvatači (wide receivers), tight ends i trkači (running backs). vođa navale(quarterback) je mozak ekipe i od njega potiču sve akcije. Ostali igrači sačinjavaju takozvanu ofenzivnu liniju (offensive line) čiji je zadatak blokirati obrambene igrače protivničke ekipe i tako zaštite svoje napadače, a prije svega vođu navale. Znači, jednu napadačku postavu sačinjavaju sljedeći igrači:

 • centar (center) – dodaje loptu vođi navale (snap) i poslije toga ga štiti od protivničke obrane;
 • vođa navale (quarterback) – organizira napad, dodaje loptu hvatačima (wide receivers, tight ends) ili je uručuje trkačima (running backs), a može i sam trčati s njom;
 • dva obarača (tackles) i 2 beka (guards) – uz centra čine takozvanu ofenzivnu liniju, blokiraju obranu i tako štite svoje napadače, a prije svega vođu navale;
 • 2 do 4 krilna hvatača (wide receivers) – hvataju dodavanja i dalje osvajaju prostor trčanjem;
 • 1 ili 2 probijača/trkaća (running backs) – preuzimaju loptu od vođe navale i osvajaju prostor trčanjem;
 • tight ends (1 ili 2) – blokiraju obrambene igrače, a mogu i hvatati dodavanja, ovisi o odabranoj akciji.

U napadu svaki tim koji napada ima četiri pokušaja da osvoji 10 jardi(yards)

Obrana
Zadatak obrambene postave je jasan. Zaustaviti osvajanje prostora napadačke ekipe i što prije preuzeti posjed lopte. Obrambenu postavu sačinjavaju sljedeći igrači:

 • linebackers (3) – nalaze se odmah iza defenzivne linije, zaustavljaju trkače ili vođu navale u osvajanju prostora s loptom, srednji linebacker (middle linebacker/MLB) je najvažniji igrač u obrani;
 • defenzivna linija (defensive line) – pokušavaju probiti ofenzivnu liniju protivničke ekipe koja štiti vođu navale, čine je defensive tackle (2) i defensive end (2);
 • cornerbacks (braniči) (2) – brane dodavanja vođe navale ka krilnim hvatačima, a i pomažu u zaustavljanju trčanja;
 • safety (2) – brani dodavanja vođe navale ka krilnim hvatačima, a i pomaže u zaustavljanju trčanja.

Specijalni tim
Ulazi u igru u situacijama kada se izvode udarci nogom, kao što su ispucavanje (punt), šut na gol (field goal) i početni udarac (kickoff). Specijalni tim se sastoji od šutera (puca na gol i ispucava početni udarac) i puntera (ulazi u igru kad treba ispucati loptu čim dalje od svog end zonea).

Bodovanja

Polaganje
Polaganje ili touchdown je glavni način poentiranja koji donosi najveći broj bodova. Njegova vrijednost je 6 bodova. Polaganje se može postići na više načina i to: unošenjem lopte u protivničku end zonu, hvatanjem dodavanja u protivničkoj end zoni ili hvatanjem ničije lopte (fumble) u protivničkoj end zoni. Postignuto polaganje omogućava napadačkoj ekipi i dodatni pokušaj za osvajanje ekstra poena (extra point) čija je vrijednost 1 poen ili ako im treba ekipa se može odlučiti da pokuša osvojiti dodatnih 2 poena (two point conversion).

Ekstra bod i pretvaranje u dva boda
Neposredno poslije postignutog polaganja, lopta se postavlja na liniju koja označava 2 jarda od protivničke end zone. Napadačka ekipa u tom slučaju ima dvije opcije. U najvećem broju slučajeva izvodi se ekstra bod (extra point), pri čemu šuter napadačke ekipe treba napucati loptu kroz gol i tada napadačka ekipa dobiva 1 bod. Ovaj udarac se još naziva i PAT, što je skraćenica od Point After Touchdown. Druga varijanta koju napad može birati je pretvaranje za dva boda (two-point conversion), pri čemu napadačka ekipa treba unijeti loptu u end zonu protivničke ekipe na isti način kao kada se postiže polaganje, a ako uspije u tome dobiva 2 boda.

Gol
Ako napad ne može postignuti polaganje, mogu u bilo kojem trenutku u igri pokušati pucati na gol, ako uspiju pogoditi gol on im donosi 3 boda.

Safety
Još jedan način poentiranja, iako rijedak, je takozvani safety. Ako igrač napadačke ekipe bude oboren s loptom u svojoj end zoni protivnička ekipa osvaja 2 boda i loptu.