Close

LOGIN

Close

Register

Close

Lost Password

Najstariji kondom na svijetu

Jeste li znali da su se nekad kondomi izrađivali za višekratnu upotrebu? No, jednom od takvih uspjelo je da sve od 1640. pa do danas ostane potpuno neupotrijebljen.

Osim kondoma sačuvale su se i upute za upotrebu, koje su bile napisane na latinskom, a u njima se korisnicima preporučuje da nakon upotrebe kondom operu toplim mlijekom, jer će tako navodno izbjeći različite bolesti.

Antički kondom, koji preciznije rečeno dolazi iz mjestašca Lund u Švedskoj, načinjen je od svinjskog crijeva i danas je dio zbirke s 250 predmeta iz davnine povezanih sa spolnošću.