Muška menopauza – andropauza

eMuškarac

eMuškarac

Online magazin za modernog muškarca

Posljednjih godina oživljava interes za biološkim promjenama koje nastaju starenjem. Razlog tome je nagli porast stanovništva i povećana proporcija starijih dobnih skupina što je osobito izraženo u razvijenim zemljama. Pored toga, mnoge promjene u tjelesnim i mentalnim procesima starenja, naročito one hormonski uvjetovane, postale su dostupne zahvaljujući modernim medicinskim spoznajama i tehnološkom napretku. Nadalje, porasle su i mogućnosti utjecaja na procese starenja, a time i specifični interes za zdravlje muškarca u cjelini.

Kad muškarci dođu u godine života između 40-te i 55-te, mogu iskusiti fenomen sličan ženskoj menopauzi, nazvan andropauza. Za razliku od žena muškarci nemaju jasan znak kao što je to prestanak menstruacija koji bi obilježio ovu tranziciju. I jedni i drugi, međutim, imaju sniženje u razini hormona, estrogena u žena, testosterona u muškaraca.

Riječ andropauza potječe iz grčkog jezika, gdje riječ “andros” znači muškarac, a “pausis” kraj, pa je analogna pojmu “menopauza” (“menses” – mjesečnica). Andropauza je izraz koji je najbolje prihvaćen, ali ne i opće prihvaćen, te se o tome još uvijek vode rasprave.

Došavši tako do pojma andropauze potrebno je naglasiti kako on nije istoznačan s menopauzom, iako se odnosi na isto razdoblje života muškarca i žene. Naime, radi se o promjenama u različitim hormonima muškarca i žene. Menopauza se mnogo jasnije prezentira pa se tako i dijagnosticiranje oba stanja, kao i terapijski pristupi, znatno razlikuju.

Andropauzu dobije 30%-40% svih muškaraca između 45 i 55 godina. Prvi se znaci pokažu nakon tridesete godine. Andropauza nije kriza srednjih godina. Radi se o hormonalnoj promjeni koja utječe i na osjećajnost. Muškarci tijekom starenja proizvode sve manje androgena. Muška i ženska menopauza su u mnogočemu slične, osim što se o ženskoj mnogo više govori, dok se o muškoj dugo vremena nije ni pisnulo. Vjerojatno zbog uvjerenja da njome muškarac gubi na svojoj muškosti.

Tjelesne promjene kod muškaraca nastaju vrlo postupno, te mogu biti praćene promjenama u ponašanju, raspoloženju, javlja se premorenost, gubitak energije, seksualnog poriva i fizičke agilnosti. Štoviše, studije su pokazale da ovo sniženje testosterona može izložiti pojedinca i drugim zdravstvenim rizicima kao što su srčane bolesti i osteoporoza. Kako se ove promjene događaju u vrijeme kad mnogi muškarci preispituju svoje vrijednosti, dostignuća i smjer u životu, često je teško shvatiti da su promjene koje nastaju povezane s nečim drugim nego samo s vanjskim uvjetima.

Nadomjesna terapija testosteronom može značajno povećati tjelesne i mentalne sposobnosti i tako znatno utjecati na andropauzu i kvalitetu života u srednjoj i starijoj dobi. Urolog ima jedinstveno mjesto u procjeni poteškoća i dijagnostici simptoma muškaraca srednje i starije generacije te indiciranju nadomjesne terapije kao i praćenju njezinih povoljnih učinaka kao i mogućih rizika. Pomoću zdravijeg načina života i andropauza će imati manji utjecaj na vas.