ZAGONETKA: Koji od tri prekidača pali svjetlo?

eMuškarac

eMuškarac

Online magazin za modernog muškarca

Ako vam je omiljena razonoda rješavanje zagonetki, ovo je prava stvar za vas. Pokušajte ne koristiti Google za traženje rješenja jer tako ne trenirate mozak u istoj mjeri kao i rješavanjem ove zagonetke. Zapamtite, veliki broj zagonetki ima vrlo logično rješenje.

U prizemlju se nalaze tri prekidača. Na katu se nalazi jedno svijetlo koje ne vidite iz prizemlja. Možete paliti i gasiti prekidače koliko vas volja, no samo jednom se možete popeti na kat i provjeriti gori li svjetlo. Nakon toga se ne smijete više vraćati u prizemlje kod prekidača.

Koji prekidač pali svjetlo na katu?

Rješenje: Dok žarulja svijetli, ona se zagrijava. Upalite prvi i drugi prekidač, a trećeg ostavite ugašenog. Nakon par minuta, ugasite drugi prekidač i popnete se na kat. Ako svijetlo gori – prvi prekidač regulira svijetlo. Ako je ugašeno, može biti drugi i treći. No ako je žarulja topla, onda mora biti drugi, a ako je hladna, mora biti treći.