Kickback bućicom

eMuškarac

eMuškarac

Online magazin za modernog muškarca

Triceps - kickback bućicom

Opis vježbe
Stanite desno od ravne klupe. Savijte lijevo koljeno i oslonite ga na klupu i oslonite se na lijevu ruku. Leđa trebaju stajati što ravnije moguće. Uzmite bućicu u desnu šaku. Savijte ruku i podignite lakat do visine ramena. Potrudite se da lakat ostane blizu boka.

Podignite uteg sve dok vam podlaktica ne bude paralelna s podom. Zastanite nakratko, a zatim lagano vratite uteg u početni položaj. Završite cijelu seriju, a zatim ponovite drugom rukom.