Bočni trbušnjaci sa sajlom

eMuškarac

eMuškarac

Online magazin za modernog muškarca

Trbušni mišići - bočni trbušnjaci sa sajlom

Opis vježbe
Kleknite na otprilike 45 supnjeva nasuprot sprave s utezima. Primite uže objema rukama i stavite šake na potiljak. Koristeći isključivo snagu trbušnih mišića savijajte trup u stranu i prema podu. Laktovi neka vam dođu 15 do 20 cm od tla, malo zadržite u tome položaju, a zatim se vratite u početnu poziciju.